Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti HR One, se sídlo Kutnauerova 2241, 253 01 Hostivice…, IČ: 05955084, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 273370 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktování a domluvení schůzky a případné zaslání obchodních materiálů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: kontakt@hrone.cz

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.