Jaké možnosti LocalHUBS přináší

Projekt LocalHUBS přichází s logickým win-win hybridním modelem práce, který vychází z požadavků zaměstnavatelů i zaměstnanců. Spočívá v alokaci pracovních míst do menších celků na různých místech a v jejich vzájemné kooperaci.

LocalHUBS - koncept

Zachovejte si centrálu Vaší společnosti na prestižní adrese a zřiďte si jednotlivé huby v okrajových lokalitách velkých měst, v okresních městech, nebo i v malých městech a obcích.

Hybridní model práce LocalHUBS dává firmám možnost nabídnout svým zaměstnancům kvalitní plnohodnotné kanceláře s firemním standardem, ale poblíž místa, které si vybrali k životu a kde se cítí dobře. Není to home office, ale profesionální prostředí s dokonalými podmínkami pro práci, za kterým zaměstnanci nemusí cestovat hodiny. 

Svým klientům LocalHUBS nabízí zpracování cílového modelu struktury společnosti, strategii a realizaci transformace a následnou správu struktury společnosti. Nabídka zahrnuje studii, která vyhodnotí možnosti každého jednotlivého klienta, vyčíslí náklady na realizaci a úspory provozních nákladů. Optimální model transformace firem s 2 tis. a více zaměstnanci je plánován na 5 let a představuje alokaci 40 % pracovních míst. Nejedná se tedy o jakýsi prudký zlom ve fungování společnosti, ale o dobře naplánovaný proces, vedoucí k jasnému cíli. Po dosažení alokace LocalHUBS generuje trvalé snížení celkových ročních provozních nákladů 40 % na kancelářské ploše a 5 % na nákladech na mzdy, v závislosti na daných lokalitách. 

Nesporné výhody projektu LocalHUBS jsou především v získávání kvalitních lidí. Firmy, které s touto strukturou přijdou na pracovní trh včas, nabídnou svým potencionálním zaměstnancům přidanou hodnotu, která se v budoucnu ukáže, jako rozhodující. Špičkový specialista z Ostravy si nevybere jinou firmu, jen pro to, aby se nemusel stěhovat do Prahy a naopak. 

U velkých firem by se mohlo zdát, že úspory provozních nákladů v řádech několika málo desítek milionů ročně nejsou tak významné. Na druhou stranu jsou to úspory, které navýší zisky. A to už zaujme každého dobrého manažera i akcionáře. 

Další velkou výhodou je diverzifikace pracovních sil. V době, kdy jeden typ viru vyřadí během týdne z provozu celý open space a pandemie i celou firmu, projekt LocalHUBS umožňuje tato rizika maximálně omezit. Nechceme to slyšet, ale COVIDem 19 to nejspíš nekončí. Je pravděpodobné, že v budoucnu se lidstvo bude muset vypořádávat se stále novými hrozbami podobného typu a LocalHUBS je řešení, které pomůže velkým společnostem překonat kritická období. V přírodě jasně vidíme, že větší šanci na úspěch má společenstvo diverzifikované, které se dokáže rychle přizpůsobovat a transformovat.  

LocalHUBS - koncept
LocalHUBS - koncept

LocalHUBS vytváří malé celky a učí je spolupracovat. 

Obecně se dá říci, že k inovacím bude docházet, bez ohledu na současné výsledky hospodaření a stabilitu dané společnosti. Bude nutné přecházet do digitálního prostředí, umět v něm komunikovat, navazovat sociální vztahy, zavádět procesy i řídit týmy a zpracovávat a uchovávat dokumenty. 

Projekt LocalHUBS pomáhá svým klientů projít procesem transformace. Představuje komplexní řešení přechodu ke flexibilní společnosti. Nabízí pomoc v oblastech restrukturalizace, digitalizace, HR, developmentu a správy.