Nový model organizace práce

Získejte pro sebe ty nejlepší zaměstnance novou organizací práce v blízkosti jejich domova a s nižšími náklady.

LocalHUBS - koncept
LocalHUBS - koncept

Pracovní prostředí se výrazně mění

10 krát více lidí si vyzkoušelo home-office v posledních 18 měsících než v předchozích letech. Většina firem zrychlila digitalizaci a umožnila tak přechod k práci na dálku, zavedla funkční virtuální týmy a často bez znatelného poklesu efektivity či výkonu. Work/life balance je najednou vnímán jinak a celkem jednoznačně je spojen s možnostmi kombinací práce z kanceláře s home office, který některé firmy začínají výrazně podporovat ve formě hybridních modelů spolupráce. Přesto i dnes najdete firmy, které stále hledají zaměstnance pro práci jen v jedné lokalitě, přestože v principu je nyní možné snadno vykonávat globální práci bez ohledu na umístění. To jsou trendy, které jistě změní v příštích 2 letech trh práce více než jsme viděli za poslední dekádu.

Novým modelem práce získají nejvíce velké firmy

Odhadujeme, že do 3 let převládne u většiny velkých progresivních firem. Přináší nesporné výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel může využívat talenty v regionech v míře, kterou současný model ani náhodou neumožňuje. Mzdové podmínky, které může nabídnout regionálně nadstandardní, přinesou jasnou konkurenční výhodu a budou lákadlem pro talenty. Srovnáním mezd v regionech se mzdami na centrále a cenou kanceláří snadno dojdeme k tomu, že hybridní model má potenciál přinést nezanedbatelné úspory. Vyšší flexibilita pracovní síly a nižší enviromentální dopad práce jsou jistě nezanedbatelné výhody v prostředí, kde minimalizace dopadu na životní prostředí hraje roli pro firmy a její zákazníky.

LocalHUBS - koncept
LocalHUBS - koncept

Nechte si zpracovat case study na míru

Zpracovali jsme case study pro firmu s více než 2000 zaměstnanci při využití modelu LocalHUBS: 40% úspora na kancelářské ploše, 5% úspora mzdových nákladů, 75 mil. úspora v horizontu prvních 5 let po implementaci. Nabízíme Vám zpracování case study na míru pro Vás. Ověříme zájem Vašich zaměstnanců o hybridní model práce v rámci jednoho oddělení. Navrhneme regionální strukturu LocalHUBS. Spočítáme detailní finanční úsporu dle Vaší aktuální mzdové politiky. Představíme plán přechodu na hybridní model a nabídneme jeho kompletní implementaci včetně komunikace, školení a implementace digitálních nástrojů pro větší efektivitu.

Spočítáme case study na míru Vaší firmě

Připravíme kompletní projekt

Vyčíslíme finanční úsporu

Navrhneme implementaci na míru

0 %
Min. úspora
na mzdových nákladech
0 %
Min. úspora
na pronájmu kanceláří
0 mil
úspora v příštích 5 letech pro firmu 2000+ zaměstnanců
0 mil
úspora každý
další rok

Je výhodné být tím, kdo trendy na trhu tvoří, než tím, kdo se jen přizpůsobuje.

Autoři projektu

Jiří Vacek

20 let řízení HR ve výrobních i obchodních firmách v ČR i dalších zemích Evropy

Ondřej Parez

20 let zkušeností ve stavebnictví, investorských projektech, developmentu a facility managementu

Petr Ungerman

20 let v marketingu mezinárodních firem, expert na komunikaci a projektové řízení